+372 5 - 2000 - 99 UPITAJA TELLIMINE

UPITAJA TELLIMINE

Euro-ja ebastandartsete alustel oleva kauba laadimine ja tõstmine erinevatelekõrgustele ja kaugustele. Tõstekahvlite pikkus 1,2 m ja 2,2 m.

  • Ehitusmaterjalide laadimis- ja tõstetööd :cyproc,tellised,aknad,uksed,katusekivid jne.
  • Kolimistööd :mööbel,tööpingid,seadmed jne.
  • Autode tõstmine
  • Suuremõõtmeliste tööpinkide ja vent-seadmete tõstmine